↩ back to the box
Wiadomość została wysłana na zlecenie Peugeot Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( 02-219 ),
Al. Krakowska 206, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000036535, NIP
5260211989, o kapitale zakładowym w wysokości 15 600 000 zł.
z Biurem Obsługi Klienta. W każdym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania informacji
handlowych, klikając w link. MB1-MDGJ1J
 

Wypisz się z mailingu: https://mail.mailingsender.pl/r/tdxb2ryz5l/4wddxnhabo/


Warning: the message above can be a phishing scam. See: legal notes