↩ back to the box
VG8gUHVyY2hhc2UgbWFuYWdlciwNCk5pY2UgZGF5IQ0KVGhlIGxldHRlciBmcm9tIFNoYW5kb25n
IEh1aWVuIE1lZGljYWwgRGV2aWNlcyBDby4sIEx0ZC4sTXIuUGV0ZXIgY2hlbi4NCldlIG1haW5s
eSBwcm9kdWNlIFRoZSBNRURJQ0FMIFNVUkdJQ0FMIE1BU0sgd2l0aCBTR1MvQ0UgQ2VydGlmaWNh
dGlvbiBBTkQgUkVHSVNURVJFRCBJTiBDSUJHLiANCldpdGggcmVsaWFibGUgcXVhbGl0eSBhbmQg
Y29tcGVjdGl0aXZlIHByaWNlLg0KV2UgbG9vayBmb3J3YXJkIHRvIHlvdXIgY29vcGVyYXRpb24h
DQogDQpQZXRlciBDaGVuDQpFeHBvcnQgTWFuYWdlcg0KTW9iaWxlIE5vLjogMDA4Ni0xNTU4OTg3
MjY4Mg0KV2hhdHNBcHAgJiBXZWNoYXQ6IDAwODYtMTU1ODk4NzI2ODINClNoYW5kb25nIEh1aWVu
IE1lZGljYWwgRGV2aWNlcyBDby4sIEx0ZC4NCg==


Warning: the message above can be a phishing scam. See: legal notes