↩ back to the box
Om gebruikers te activeren, klik op de volgende link:

https://gezondnu.nl/wp-activate.php?key=c709a7fce1d601b1

Na activeren wordt *opnieuw een e-mail* verstuurd met de inloggegevens.


Warning: the message above can be a phishing scam. See: legal notes