↩ back to the boxQuên mật khẩu


Quên mật khẩu

MargretFid,
Lá thư này được gửi từ diễn đàn Chia sẻ Form mẫu- Sơ đồ- Quy trình xây dựng; - VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG XD VIỆT NAM CHUYÊN NGHIỆP.

Bạn nhận được lời nhắn này, vì bạn đã dùng địa chỉ Email này để đăng ký tài khoản Chia sẻ Form mẫu- Sơ đồ- Quy trình xây dựng; - VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG XD VIỆT NAM CHUYÊN NGHIỆP chúng tôi làm vậy để xác thực Email đồng thời giúp ích cho việc lấy lại mật khẩu tài khoản nếu bạn có quên hoặc mất nó sau này.

----------------------------------------------------------------------
Xin hãy đọc nó thật kỹ nhé.
----------------------------------------------------------------------

Nếu bạn không phải là người tạo ra tài khoản Chia sẻ Form mẫu- Sơ đồ- Quy trình xây dựng; - VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG XD VIỆT NAM CHUYÊN NGHIỆP xin vui lòng bỏ qua
Và xóa tin nhắn này. Chỉ khi bạn cần phải lấy lại mật khẩu, cần phải tiếp tục đọc phần sau đây
Nội dung.

----------------------------------------------------------------------
Hướng dẫn đặt lại mật khẩu
----------------------------------------------------------------------

Bạn có ba ngày kể từ ngày yêu cầu đổi mật khẩu. Hãy nhấp vào liên kết dưới đây, quá hạn trên, yêu cầu đổi mật khẩu của bạn sẽ bị hủy bỏ:

http://xaydung360.vn/diendan/member.php?mod=getpasswd&uid=1427263&id=Xznz7Z

(Nếu liên kết trên ko hoạt động, vui lòng copy nó và dán vào khung địa chỉ trình duyệt của bạn!)

Trong trang mới mở ra. Nhập mật khẩu mới của bạn. Xác nhận, và bạn có thể sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập.
Hoặc nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản rồi, bạn có thể sửa đội mật khẩu trong thiết đặt cá nhân.

Yêu cầu gửi bởi IP : 202.61.51.204Thân ái,

Chia sẻ Form mẫu- Sơ đồ- Quy trình xây dựng; - VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG XD VIỆT NAM CHUYÊN NGHIỆP BQT.
http://xaydung360.vn/diendan/


Warning: the message above can be a phishing scam. See: legal notes