↩ back to the box
Dziękujemy za utworzenie konta junecamfield3818044 w witrynie Beata Dyraga,
Praktyka Świadomej Obecności. Można się teraz do niego zalogować,
wprowadzając na stronie http://beatadyraga.pl/user [1] poniższe dane.

Nazwa użytkownika: junecamfield3818044
Hasło: CTq5hhnyqx

Logowanie może także zostać przeprowadzone poprzez odwiedzenie poniższej
strony.

http://beatadyraga.pl/user/reset/16220/1521005407/3be0990ae7ff971827718f...
[2]

Logowanie z użyciem powyższych danych można przeprowadzić tylko raz.

Strona http://beatadyraga.pl/user/16220/edit [3] która ukaże się po
zalogowaniu, umożliwia zmianę hasła.

-- Beata Dyraga, Praktyka Świadomej Obecności


[1] http://beatadyraga.pl/user
[2] http://beatadyraga.pl/user/reset/16220/1521005407/3be0990ae7ff971827718fb1b5db14cb
[3] http://beatadyraga.pl/user/16220/edit