↩ back to the box
leonmeyers2431692,

Gràcies per registrar-se a Tourism Open Knowledge. Ja pot entrar seguint el
següent enllaç o copiant-lo al seu navegador:
http://tok.pct-turisme.cat/user/reset/12179/1512645819/NAp4ERJoocKyp1wYA-OMBujjdexOI6v88vYX2GkvKWI

Aquest enllaç només pot ser usat un sol cop i és necessari escollir una
contrasenya.

Les dades del seu compte:
username: leonmeyers2431692
password:

Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya