↩ back to the box
Dossiernummer : 14932977
Behandeld door : (medischezaken.ams@flanderijneck.nl)
Telefoonnummer : 088-209.2660

Eiser(es) : Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V, ingevolge
de fusie de rechtsopvolgster onder algemene titel
van Agis Zorgverzekeringen N.V.


Geachte heer/mevrouw,

U heeft een schuld aan Zilveren Kruis Zorgverzekeringen
N.V, ingevolge de fusie de rechtsopvolgster onder algemene
titel van Agis Zorgverzekeringen N.V.. Deze schuld is ontstaan,
omdat u de nota('s) niet heeft betaald.

Voorkom een verhoging
Betaal het openstaande bedrag van 129,04 euro voor 13 oktober 2017.
Het bedrag kunt u betalen door een overschrijving naar rekeningnummer MT48STBA19116000200050695030937 tnv Flanderijn en van Eck
Gerechtsdeurwaarders. Vermeld bij uw betaling altijd uw dossiernummer:
14932977. Incassokosten
Betaalt u het totale bedrag niet op tijd, dan betaalt u een vergoeding voor de
buitengerechtelijke incassokosten van 40,00 euro.

Bezwaren
Bent u het niet eens met de vordering of een deel van de vordering? Dan
adviseren wij om eerst de betaling te voldoen om een verhoging te voorkomen.
U kunt daarna nog altijd een verweer versturen naar ons e-mailadres.

Al betaald
Heeft u de aflossing al overgemaakt? Besteedt u dan verder
geen aandacht aan deze brief.

Vragen
Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U kunt ons
telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur. U kunt ook onze balie
bezoeken. Houd altijd uw dossiernummer 14932977 bij de hand.


Hoogachtend,


Flanderijn en van Eck
's-Gravendijkwal 134
3015 CC Rotterdam

Rekeningnummer: MT48STBA19116000200050695030937
BIC : STBAMTMT


************************************************************************
Disclaimer:
De informatie in dit bericht, inclusief eventuele bijlage(n), is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Verstrekking aan en gebruik door anderen is zonder toestemming niet toegestaan.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in dit bericht.
Er kan niet gegarandeerd worden dat dit e-mailbericht vrij is van virussen of dat het e-mailbericht wordt overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegden.
************************************************************************