↩ back to the box
אנחנו מברכים אותך על הצטרפותך
לקהילת הבלוגרים של סלונה.
כדי להשלים את תהליך ההרשמה
ולהתחיל לכתוב בבלוג החדש שלך,
יש ללחוץ על הלינק:

http://saloona.co.il/activate?key327b7c501caa67eלאחר אימות שם המשתמש ניתן
להיכנס לבלוג ישירות מהכתובת:

http://saloona.co.il/67ruedestrasbourg/